Vysílací studio: 800 937 937
Dopravní linka: 777 937 777
MICHAEL SCHULTE & R3HAB - Waterfall
Playlist
MICHAEL SCHULTE & R3HAB
Waterfall
Právě vysílá:
Kateřina Pechová
Dobré odpoledne, Praho

Unikátní transplantační den ve FN Motol

Unikátní transplantační den ve FN Motol
Datum: 4. 11. 2022
Autor: Martina Bartl

V neděli 23. října 2022 došlo ve FN Motol k naprosto mimořádné události, kdy byly v pohotovosti všechny transplantační týmy, které zde fungují (program transplantací srdce u dětí, Národní program transplantací ledvin u dětí a Národní program transplantací plic pro děti a dospělé). V jednom dni zde totiž probíhaly tři transplantace současně.

Naprostá většina transplantací probíhá ve FN Motol izolovaně, a to především proto, že dva výlučně dětské programy realizují jen několik transplantací ročně a při výběru vhodného příjemce je kladen důraz na co nejvhodnější a nejkvalitnější orgán zemřelého dárce.

 „Nikdy se doposud v naší nemocnici nestalo, že by došlo k souběhu všech tří našich programů a v jednu chvíli byly zapojeny všechny odběrové a transplantační týmy, “ říká MUDr. Jan Burkert, Ph. D.,  primář Oddělení transplantací a tkáňové banky FN Motol, transplantační chirurg Národního programu transplantace ledvin u dětí a Národního programu transplantace plic.

„Celkem bylo do všech tří transplantací zapojeno více jak 80 osob a jednalo se tedy o zatím největší akci tohoto druhu v naší nemocnici. Možnost provézt tyto transplantace je samozřejmě také dalším úspěchem všech transplantačních center v zemi a Národního programu odběru orgánů a tkání jako takového, “ dodává prim. Jan Burkert.

Zdroj: https://www.fnmotol.cz/