Vysílací studio: 800 937 937
Dopravní linka: 777 937 777
CALLING - Wherever You Will Go
Playlist
CALLING
Wherever You Will Go
Právě vysílá:
Hitrádio City 93,7 FM
Noční Hitrádio City

Na Praze 1 rozkvetl park Cihelná

Na Praze 1 rozkvetl park Cihelná
Zdroj: MČ Praha 1
Datum: 4. 3. 2023
Autor: Martina Bartl

Pobytové trávníky, novou cyklostezku a pěší komunikace, třináct nových stromů, keře a záhon růží, nový mobiliář, pobytové schodiště či opěrné zdi – to vše nabídne zrevitalizovaný park Cihelná, který ode dneška začal sloužit veřejnosti.

Revitalizace parku Cihelná, zahájená v loňském roce, skončila v lednu, bylo ale potřeba odstranit některé nedostatky týkající se především zpracování povrchových úprav. Nyní už ale může tento dříve neutěšený prostor sloužit veřejnosti všech generací.

Celková plocha revitalizací řešeného území byla 6 133 m2, z toho pochozí plochy a cyklostezka (paralelně vybudovaná Magistrátem hl. m. Prahy) tvořily 1 420,8 m2, zeleň 3 292 m2 a břehová část 1 040 m2.

Území parku je vymezeno ze severu Mánesovým mostem, z východu břehem Vltavy, z jihu dlážděnou plochou u Vltavy, navazující na ulici Cihelná, a ze západu budovami a zahradami při ulici U Lužického semináře, z nichž nejvýraznější je budova bývalé zbrojnice, respektive káznice.

Historicky se místo nacházelo vždy vedle dopravní spojnice mezi Starým Městem a Malou Stranou. Nejdříve se zde nacházel brod, později řetězový most a nyní Mánesův most. Svou polohou na okraji Malé Strany mělo místo charakter periferie. Podle mapy Stabilního katastru z roku 1842 zde byly ohrady na dřevo.

Zdroj: MČ Praha 1